Romans Aviation - Nossas ofertas atuaisJato

Airbus A330-200 Freightersob pedido
Ano: 2015; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Airbus A330-200 Freightersob pedido
Ano: 2013; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Airbus A330-300sob pedido
Ano: 2019; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Airbus A330-300sob pedido
Ano: 1997; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Airbus A330-300sob pedido
Ano: 2010; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Airbus A330-300sob pedido
Ano: 2015; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Boeing 737-300Fsob pedido
Ano: 1995; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Boeing 737-400Fsob pedido
Ano: 1997; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Boeing 737-800sob pedido
Ano: 2004; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Boeing 737-MAX8sob pedido
Ano: 2022; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Boeing 777 Freightersob pedido
Ano: 2024; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Boeing 787-9sob pedido
Ano: 2014; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Boeing B737-300sob pedido
Ano: 1995; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Boeing B737-300 QCsob pedido
Ano: 1996; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos
Boeing B737-400sob pedido
Ano: 1992; Tipo: Jato; Localidade: Em. Árabes Unidos